Högsta förvaltningsdomstolen avvisar cannabismål

PRESSMEDDELANDE:

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ett mål mot den tidigare folkhälsoministern angående legalisering av cannabis.

Domstolen sa att de målsägande som lämnade in fallet inte anses vara direkta offer för just denna åtgärd.

Detta avskedande följer på ett liknande beslut av förvaltningsrätten att avskriva ärendet, vilket i praktiken tar bort det från rättsväsendet.

Fallet mot den tidigare ministern och två andra individer lämnades in av Dr Smith Srisont, ordförande för Forensic Physician Association of Thailand, tillsammans med sex oppositionsledamöter från den tidigare administrationen.

Klagandena hävdade att beslutet av den tidigare folkhälsoministern och hans medarbetare att ta bort cannabis från den nationella listan över narkotika var olagligt.

När domstolen avslog detta mål, sa domstolen att målet inte kunde fortsätta eftersom kärandena inte har rätt att lämna in det till förvaltningsdomstolen, eftersom de inte anses vara direkta offer.

Prenumerera
Tanakorn Panyadee
Den senaste översättaren för lokala nyheter på The Pattaya News. Aim är en tjugotvååring som för närvarande bor och studerar sitt sista år på college i Bangkok. Intresserad av engelsk översättning, berättande och entreprenörskap, tror han att hårt arbetande är en oumbärlig del av varje framgång i denna värld.