Faktakontrollpolicy

The Pattaya News Company Limited (moderbolag till The Phuket Express) policy för faktakontroll

Pattaya News åtar sig att verifiera all statistik och teknisk information genom att korskontrollera med källdokument och/eller tydligt ange källan till informationen. Detta innebär ibland att man söker samråd med en extern expert eller den primära informationskällan och förser dem med all nödvändig information från innehållet i fråga för verifiering.

Pattaya News är stolta över giltigheten av dess innehåll och gör därför vad de kan för att vara säker på att informationen som presenteras är korrekt.

Vi publicerar inte artiklar baserade på rykten eller spekulationer.