Korrigeringspolicy

Vår korrigeringspolicy

Pattaya News Co Ltd. (moderbolag till The Phuket Express) tror på transparens, integritet och ärlighet. Därför kommer The Pattaya News att korrigera alla misstag omedelbart. Ärlig och fullständig information representerar två viktiga värderingar inom journalistikvärlden, och vi tror att noggrannhet är lika viktigt.

Pattaya News är dedikerade till att informera sina läsare när de har gjort ett misstag (Oavsett storleken på felet), att förmedla felets allvar och tillhandahålla korrekt information så snart felet uppmärksammas.

När ett fel upptäcks i en artikel, arbetar The Pattaya News omedelbart för att hitta rätt information och tydligt visa korrigeringen där det är möjligt i artikeln. Korrigeringarna kommer att innehålla:

  1. Rätt information.
  2. Det som ursprungligen publicerades var felaktigt.
  3. Datum (och tid, om tillgängligt) då ändringen ägde rum.

Närhelst fel inte kan ändras i en artikels innehåll, visas korrigeringar tydligt i det sista stycket av nyhetsinnehållet. I stället för att helt ta bort innehållet som innehåller ett misstag, tillhandahåller vi förtydliganden och erkänner våra misstag för att bevara transparensen.

Om du har hittat ett fel, eller tror att något är felaktigt, i en av våra artiklar, skicka oss ett e-postmeddelande till

[e-postskyddad]

.